Obnova parku v Spišskom Hrhove 2010 – 2016

Objavujeme

Park v Spišskom Hrhove je našim pilotným projektom obnovy kultúrnych historických pamiatok. Prvé kroky v plánovaní obnovy sme uskutočnili ešte v roku 2011, kedy vznikli prvé výstupy počas medzinárodnej letnej školy. Odvtedy ubehlo už niekoľko rokov a medzičasom sa podarilo v parku spraviť veľa práce. Vďaka grantu vo výške takmer 6000 eur sa nám podarilo v roku 2011 obnoviť schátranú fontánu na hlavnom parteri a v roku 2013 sme odštartovali projekt „Obnova parku pri kaštieli v Spišskom Hrhove“, v rámci ktorého pracujeme s nezamestnanými občanmi obce. V tomto roku sa podarilo park vyčistiť od náletových drevín a taktiež znovu sfunkčniť rybník, ktorý bol za posledné roky zanesený naplaveninami a rôznym odpadom. Pokračovaním tohto projektu v roku 2014, kedy sme opäť zamestnali aj dlhodobo nezamestnaných, je archeologický prieskum parku, súčasťou ktorého je obnova hlavného parteru do pôvodného stavu, odhalenie zasypanej fontány, ale i rekonštrukcia tretej fontány fontánovej sústavy parku. V roku 2015 sme sa pustili do obnovy Mostu č.1, ktorý už bol vo veľmi poškodenom stave. Podarilo sa nám kompletne vymeniť nosnú konštrukciu. Okrem toho bolo v parku vysadených niekoľko desiatok vzrastlých stromov. Veríme, že budeme úspešne pokračovať v projekte aj v roku 2016.


Kam ďalej?