Sme asociácia študentov a absolventov oboru záhradná a krajinárska architektúra. Fúziou našich spoločných myšlienok vznikla v roku 2010 nezisková organizácia SARAHS SK. Založili sme ju v snahe šíriť povedomie a nesporný význam tohto oboru.

Po viacerých úspešných projektoch sme sa všetci zhodli na tom, že sme urobili správnu vec. Preto cheme v našej činnosti pokračovať aj naďalej. Získané skúsenosti spájame s projekciou záhradných a krajinárskych úprav. Z niečoho totiž osvetové aktivity neziskovky platiť musíme…


 • Skúmať

  Prvým krokom poznania človeka je nadobúdanie znalostí formou štúdia a v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry taktiež pozorovaním a cítením zmyslami na to určenými...
 • Združovať

  Spoluprácou viacerých ľudí s rovnakou túžbou meniť svet k lepšiemu naberáme odvahu obnovovať bohatstvo objektov záhradnej a krajinnej architektúry a tak rýchlejšie meniť myšlienky v reálnu podobu...
 • Obnovovať

  Citlivé a odborné zásahy do prírody vedú k zachovaniu súčasnej, či potenciálnej krásy parkov a záhrad k zachovaniu ich podstaty pre nastávajúce generácie ľudí...
 • Priestor

  Vzhľad a podstata životného prostredia človeka má nesmierny vplyv na vývoj jeho myslenia, spätosť s krajinou a formovanie vzťahu k prírode...
 • História

  Cestu formovania a ďalšieho vývoja objektov záhradnej a krajinnej architektúry je treba hľadať v časoch minulých...
 • Duch

  Genius loci a Genius temporus, ako strážcovia atmosféry priestoru, môžu napovedať správny smer vývoja všetkého premenlivého.

Oblasti aktivít neziskovej organizácie

 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
  tvorba, rozvoj, ochrana, obnova, prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt a šírenie osvety v oblasti záhradnej a krajinárskej architektúry.
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
  organizovanie vzdelávacích podujatí v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry,
  výchovy a rozvoja telesnej kultúry.

 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
  tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  revitalizácie verejných plôch a objektov počas vzdelávacích podujatí
  v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry.

Od svojho vzniku SARAHS SK n.o. zrealizovala viacero medzinárodných letných škôl pre študentov oboru záhradná a krajinárska architektúra ako aj žiakov základných škôl. Organizujeme workshopy, semináre a odborné exkurzie s cieľom priblížiť potrebnosť a dôležitosť tohto oboru. Smerujeme k obnove historických parkov a záhrad a upozorňujeme na ich význam a funkciu v dnešnej spoločnosti. Máme za sebou mnoho zaujímavých projektov a aktivít.

Tím

Výročné správy