Centrum interaktívneho vzdelávania SARAHS

20.08.2016 sme so zástupcami Nadácie PROVIDA slávnostne otvorili naše centrum interaktívneho vzdelávania CI…
Viac o tomtom projekte

Učíme v záhrade ONLINE

V roku 2015 našu organizáciu podporila Nadácia Orange. Vďaka tomu sme v areáli Základnej školy s matersko…
Viac o tomtom projekte

Kvapka vody

Vďaka podpore Nadácie Ekopolis vznikol v areáli Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove nov…
Viac o tomtom projekte

Na vlne poznania – školské výlety 2012 – 2015

V spolupráci so Základnou a materskou školou v Spišskom Hrhove organizujeme vzdelávacie výlety pre det…
Viac o tomtom projekte

Účasť na odborných konferenciách

Naše nadobudnuté skúsenosti a úspechy občas prezentujeme aj na odborných seminároch alebo prednáškach…
Viac o tomtom projekte

Na vlne poznania 2012

Tretia letná škola organizovaná našou neziskovou organizáciou v spolupráci s Medzinárodným višegradský…
Viac o tomtom projekte

Obnova parku v Spišskom Hrhove 2010 – 2016

Park v Spišskom Hrhove je našim pilotným projektom obnovy kultúrnych historických pamiatok. Prvé krok…
Viac o tomtom projekte

Genius Loci – Drevené kostolíky 2012

Táto exkurzia nepriamo nadväzovala na akciu Garden Tour Slovakia 2011 spred jedného roka, avšak tentokrát sm…
Viac o tomtom projekte

Garden Tour Slovakia 2011

Aby človek vedel pracovať s historickými parkami a záhradami, nestačí si o nich len prečítať knižku, č…
Viac o tomtom projekte

Medzinárodná letná škola 2011

Letná škola SUMMERSCHOOL SPIŠSKÝ HRHOV 2011 bola pokračovaním predchádzajúcej letnej školy, tentokrát vša…
Viac o tomtom projekte

Medzinárodná letná škola 2010

Prvú letnú školu možno považovať za pilotný projekt našej neziskovej organizácie. Boli sme mladí a be…
Viac o tomtom projekte