Od začiatku našich aktivít sa snažíme aby každý projekt či aktivita bola výsledkom jedinečnej spolupráce týmu ľudí s rovnakým presvedčeným a motiváciou. Bez partnerov a podpory by to nebolo možné. Od roku 2010 sa tento zoznam rozrastá a veríme, že tomu bude i naďalej. Všetkým sa aspoň takto chceme poďakovať za doterajšiu spoluprácu a podporu.

Kreativita je zdrojom energie pre naše aktivity. Niekedy však k tomu potrebujeme aj finančné prostriedky, ktoré získavame od našich partnerov, z dotačných titulov alebo ich financuje náš projekčný ateliér. V posledných rokoch nám pomáhajú aj 2% z dane. Budeme veľmi vďační aj za Vašu podporu.