Účasť na odborných konferenciách

Naše nadobudnuté skúsenosti a úspechy občas prezentujeme aj na odborných seminároch alebo prednáškach. Ukazujeme náš pohľad na danú problematiku a konfrontujeme ho s názormi ostatných účastníkov. Takto si vzájomne vymieňame skúsenosti a posúvame sa krôčik po krôčiku vpred. Nechceme zaspať dobu, ale byť priamo pri zdroji informácií, nových trendov i problémov. Radi diskutujeme aj s nezainteresovanými ľuďmi a snažíme sa zbúrať mýtus o tom, že jednoduchí ľudia sa nemajú ako a kde dostať k informáciám z oblasti záhradnej a krajinnej architektúry.


Kam ďalej?