Medzinárodná letná škola 2011

Tvoríme

Letná škola SUMMERSCHOOL SPIŠSKÝ HRHOV 2011 bola pokračovaním predchádzajúcej letnej školy, tentokrát však už na medzinárodnej úrovni a pod patronátom Katedry záhradnej a krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Zúčastnili sa jej študenti z piatich európskych krajín (Slovensko, ČR, Poľsko, Rakúsko, Maďarsko a Rumunsko), ktorí v tímoch riešili predložené zadania. Na vysokú úroveň tohto projektu dozerali vysokoškolskí pedagógovia, zastupiteľstvo obce  Spišský Hrhov, Krajský pamiatkový úrad v Prešove a ďalší. Naša organizácia opäť získala výbornú spätnú väzbu od všetkých zúčastnených, čo sa nepochybne dá považovať za najväčšie zadosťučinenie.


Kam ďalej?