Medzinárodná letná škola 2010

Plánujeme

Prvú letnú školu možno považovať za pilotný projekt našej neziskovej organizácie. Boli sme mladí a bez predchádzajúcich skúseností. Napriek tomu sa za tento projekt nemusíme hanbiť, ba naopak, niektorí ľudia nechceli veriť, že sme predtým nič podobné neorganizovali. Študenti z Mendelovej univerzity v Brne strávili v Spišskom Hrhove dva plnohodnotné týždne plné bádania, návrhov, manuálnej práce, a to všetko pri skvelej nezabudnuteľnej nálade. Výstupom tejto letnej školy bola okrem iného inventarizácia drevinného porastu v parku pri kaštieli, ktorá bola nápomocná pri nasledujúcej letnej škole o rok neskôr.


Kam ďalej?