Garden Tour Slovakia 2011

Aby človek vedel pracovať s historickými parkami a záhradami, nestačí si o nich len prečítať knižku, či prebádať mapové podklady. Najintenzívnejším vnímaním priestoru je jeho návšteva. Až na mieste človek porozumie priestorovým vzťahom, z ktorých vyplývajú ďalšie súvislosti. Preto sme sa rozhodli zorganizovať exkurziu po známych i menej známych záhradne architektonických dielach Slovenska.  Dovedna sme počas troch dní navštívili 11 realizácií, o ktorých sa účastníci exkurzie dozvedeli množstvo dôležitých informácií.


Kam ďalej?