Dve percentá z daní

Vaša podpora

Tlačívá pre poukázanie 2% z Vaších daní si môžete stiahnuť z nasledujúcich odkazov:

  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (DOCX)
  Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane (DOCX)

alebo na so stránky
dvepercenta.sk.